VAŠE PRÁCE

Děkuji všem, kteří mi poslali fotky svých bloků. Doufám, že práce na těchto blocích přinesla radost nejen vám samotným ale i vašemu okolí.

Birdie

HOME