V letech 2007-2019 jsem pracovala pro časopis Švadlenka. Už předtím jsem tvořila vlastní vzory a návody, ale jakmile jsem začala pracovat pro časopis, všechny svoje aktivity jsem zastavila a 13 let se věnovala výhradně Švadlence. Za těch 13 let jsem pro vás připravila okolo 200 návodů a projektů jak na šití, tak barvení a jiné techniky. Nyní se opět vracím ke své tvorbě. Chtěla bych se s vámi podělit o těch 13 let a ukázat, co jsem vlastně dělala.

Jak to vlastně bylo? Jana Jandejsková měla vizi českého patchworkového časopisu a čekala na vhodnou příležitost. Ta se naskytla, když se vrátila Dana Velehradská do Čech a svými zkušenostmi pomohla s rozjezdem časopisu. A tak na jaře 2007 vyšlo první číslo Švadlenky, zároveň byla první výstava PPM a první výstava v Dubči. Bylo to období nadšení a každý se snažil šít nové a zajímavé věci.  V prvních 4 číslech jsem tvořila grafické návody a přispívala svými výtvory. Od čísla 5 jsem začala celou práci koordinovat. Spolu s Renatou Bažantovou jsme tvořily časopis. Já jsem kreslila schémata, počítala rozměry a připravovala podklady pro grafika. Renata psala texty. Na časopise se, ale podíleli i další lidé, kteří poskytli svoje díla k publikaci, pomáhali s projekty, šili deky podle návodů atd. Časopis jsme plnily tvorbou českých patchworkářek. Postupně se měnila i grafika. Vzhledem k tomu, že se Švadlenka prodávala i v zahraničí, snažila jsem se rozkreslovat návody tak, aby byly srozumitelné i bez textu. Tak vznikly symboly pro rychlé postupy, vzorce na výpočty a přehledové stránky jak šít rychlé postupy. Na základě toho vznikla i kniha Rychlé postupy. Jelikož výpočtů bylo hodně a chyby se vloudily, začaly s námi spolupracovat korektoři. První byla Jana Kvapilová, ke které postupně přibyla Milenka Sýkorová a později Janu nahradila Karla Altmannová. Do našeho týmu patřila i jazyková korektorka Hanka Piesertová, fotografka a grafik. Od čísla 39-67 jsem Švadlenku nejen koordinovala, připravovala návody, ale dělala i práci grafika a připravovala časopis do tiskárny.  Během let se tým měnil, časopis se prodával v zahraničí a stal se dvojjazyčným, takže přibyl překladatel, a všem nám šlo o to, aby Švadlenka byla NEJ. V letech 2014-2018 jsem se intenzivně věnovala časopisu a tato práce mi zaplňovala většinu mého volného času. Proto jsem v roce 2019 přestala pracovat jako grafik a  předala tuto část práce jinému grafikovi a jen jsem připravovala  podklady. Ve švadlence jsem za dobu 13 let připravila spoustu projektů, některé byly výhradně moje na jiných se podíleli i další autoři např. na optických iluzích jsem spolupracovala s Milenkou Sýkorovou, na šití z batik s Danou Spurnou, Evou Beranovou, Danou Taušovou. V projektu Skříň jsem dělala část šití na papír a Renata Stehlinová část aplikační. Kromě toho byly v časopise publikovány další zajímavé projekty jiných autorů, např. šitá krajka, sítotisk, skládaný patchwork a další. Po 13 letech jsem se cítila unavená (každé dva měsíce připravit v termínu kompletní číslo) a hlavně jsem se chtěla vrátit ke své vlastní tvorbě. Chtěla jsem se věnovat barvení látek a šití z batikovaných látek. Proto jsem v lednu 2020 ukončila spolupráci s časopisem Švadlenka. Přestože jsem ve Švadlence skončila, chci i nadále na těchto stránkách publikovat svoje návody založené hlavně na rychlých postupech, které chci propagovat prostřednictvím svých projektů, prezentovat svoje díla šité z batikovaných látek a pokračovat v tvorbě návodů metodou šití na papír.